RATOWNIK MEDYCZNY - nauka trwa 2 lata

UWAGA: od roku szkolnego 2013/2014 Policealne Szkoły Medyczne nie prowadzą naboru na kierunku Ratownik Medyczny.
Kształcenie w roku 2013/2014 w zawodzie Ratownik Medyczny odbywa się tylko dla 2 roku.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach pomocy doraźnej, ambulatoriach, izbach przyjęć szpitali, jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (straż pożarna, policja, wojsko), ośrodkach szkoleniowych organizacjach społecznych (PCK, PZM, GOPR, WOPR), zakładowych służbach ratowniczych prowadzić działalność szkoleniową w ośrodkach szkoleniowych i zakładach pracy.

Przedmioty objęte planem nauczania
 1. Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
 2. Psychologia z elementami socjologii i etyki
 3. Anatomia z fizjologią i patologią
 4. Dydaktyka ratownictwa
 5. Ratownictwo w zagrożeniach cywil. i środowisk.
 6. Ratownictwo medyczne
 7. Farmakologia w ratownictwie
 8. Stany zagrożenia życia
 9. Medyczne zabiegi ratunkowe
 10. Zdrowie publiczne
 11. Podstawy prawa i przedsiębiorczości
 12. Język angielski w zawodzie
 13. Język migowy
 14. Technologie informatyczne
 15. Ratownictwo medyczne-pracownia
 16. Stany zagrożenia życia-pracownia
 17. Medyczne zabiegi ratunkowe-pracownia
 18. Zajęcia praktyczne
 19. Praktyka zawodowa

Prośba o praktykę zawodową - nowe tutaj


Rozkład zajęć RM IV - nowe tutaj
Opiekun kierunku Ratownik Medyczny sem. III, IV mgr Bogumiła Magda