Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Szkoła kształci średni personel medyczny w zawodach:


- ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
- OPIEKUNKA DZIECIĘCA
- OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
- RATOWNIK MEDYCZNY
- TECHNIK DENTYSTYCZNY
- TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
- TECHNIK FARMACEUTYCZNY
- TECHNIK MASAŻYSTA
- PROTETYK SŁUCHU
- OPIEKUN MEDYCZNY
- TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
Szkoła gwarantuje wszystkim Słuchaczom:
 • możliwość zamieszkania w Domu Słuchacza,
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
 • możliwość bezpłatnego korzystania z siłowni, sali gimnastycznej, Biblioteki, Czytelni oraz Pracowni Multimedialnej
 • możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów:
  • kursach zawodowych,
  • kursie języka migowego,
  • obozach szkoleniowych,
  • wycieczkach dydaktycznych,
  • wycieczkach turystycznych.
Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły policealnej.
Przygotowanie do pracy w zawodzie potwierdza egzamin zewnętrzny prowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim).
Po ukończeniu Szkoły można kontynuować naukę na studiach wyższych.


BIP - Biuletyn Informacji PublicznejSzkolenia BHP